Congratulations to new PhDs from Computational Materials Group!

May 2017

Big congratulations to new PhDs from CMG: Dr. Lei Zhao, Dr. Shenzhen Xu, Dr. Tam Mayeshiba, Dr. Huibin Ke, Dr. Mehrdad Arjmand, Dr. Hao Jiang, Dr. Hyunseok Ko!